ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ « ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΝΤΗ - ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΨΑ»